Nekustamā īpašuma “Murdiņi” attīstības priekšlikuma publiskās apspriešanas rezultāti

2016.gada 15.septembrī Ķekavas novada dome ar lēmumu Nr. 2.§7. “Par attīstības priekšlikuma nekustamajā īpašumā “Murdiņi” publiskās apspriešanas rezultātiem” (protokols Nr.25.) apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus un atbalstīja attīstības priekšlikumu – aktīvās atpūtas centra izveidi.

 

Publiskās apspriešanas laikā no 2016.gada 14.jūnija līdz 2016.gada 12.jūlijam Ķekavas novada pašvaldībā tika iesniegtas 330 anketas, no kurām 270 tika atzītas par derīgām, savukārt 60 par nederīgām (kritēriji – nav norādīts personas kods, nepilnīgi/kļūdaini norādīts personas kods, iesniedzis nepilngadīgs respondents, nesalasāma anketa).

 

Apkopojot respondentu iesniegtās derīgās anketas, tās tika sagrupētas pēc respondentu norādītās dzīvesvietas adreses. Publiskās apspriešanas anketēšanas rezultāti:

 

 

Atbalsta

Neatbalsta

KOPĀ

Ķekavas pagasta iedzīvotāju viedoklis

105

14

119

Ķekavas novada iedzīvotāju viedoklis

15

0

15

Pārējo respondentu viedoklis

126

9

135

KOPĀ

246

23

269*

 

*Kopējais anketu skaits 269, jo no derīgajām 270 anketām viens respondents anketu iesniedza divas reizes (vērā tika ņemta tā anketa, kura pašvaldībā tika reģistrēta kā pēdējā, attiecīgi - pēc reģistrācijas datuma)

 

Rezultātu grafiskais attēlojums:

 

  

Ar nekustamā īpašuma “Murdiņi” attīstības priekšlikuma publiskās apspriešanas gala ziņojumu iespējams iepazīties šeit.

 

Telpiskās plānošanas daļa

28.09.2016.

 

  Drukāt