Oktobris - Spodrības mēnesis

Ķekavas novadā oktobris pasludināts par Spodrības mēnesi, un Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot šī mēneša priekšrocības un sakopt savu apkārtni.  

 

Galvenā Spodrības mēneša priekšrocību ir tā, ka šajā mēnesī ir atļauts dedzināt bioloģiski noārdāmos atkritumus – zāli, lapas, zarus un citas augu daļas. 

 

Saistošie noteikumi Nr. 13/2011 „Ķekavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” nosaka, ka pašvaldības administratīvajā teritorijā aizliegts atkritumus dedzināt, tai skaitā tvertnēs un urnās, izņemot bioloģiski noārdāmos atkritumus – zāli, lapas, zarus un citas augu daļas sava īpašuma teritorijā, pašvaldības noteikto talku un spodrības mēnešu laikā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai un netraucē apkārtējiem iedzīvotājiem.

 

Tas nozīmē, ka zarus un lapas var dedzināt, ja citiem tas netraucē. Līdz ar to, ja tiek saņemtas sūdzības par to, ka dūmi, kas radušies zaru dedzināšanas rezultātā, kādam traucē, tad ugunskurs ir nekavējoties jānodzēš. Turklāt jāatceras, ka atļauts dedzināt ir tikai lapas vai zarus un nevis, piemēram, vecos dīvānus un paklājus, kā tas bieži notiek Spodrības mēnesī.

 

Laiku pa laikam pašvaldībā tiek saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par šo noteikumu pārkāpšanu, piemēram, par to, ka kaimiņu īpašumā dedzina atkritumus tajos gada mēnešos, kuros tas nav atļauts, radot piedūmojumu plašā teritorijā un tādā veidā traucējot apkārtējo īpašumu iemītniekiem.

 

Kontrolēt šo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, atbilstoši savai kompetencei, ir tiesības Ķekavas novada pašvaldības policijas darbiniekiem un Ķekavas novada pašvaldības Vides un labiekārtošanas daļas darbiniekiem. Savukārt lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā, ja tāda tiek konstatēta, pieņem Ķekavas novada domes Administratīvā komisija.

 

Reģionālās pašvaldības policijas diennakts dežūrdaļas tālrunis – 67937102, Vides un labiekārtošanas daļas tālrunis – 67936039.

 

Ja tiek dedzināti atkritumi, tad atbildība paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta pirmajā daļā, kas nosaka, ka par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu vai atkritumu pārrobežu (starptautisko) pārvadājumu noteikumu pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 1000 euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no 280 līdz 2100 euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

 

Atgādinām, ka ik gadu Ķekavas novadā Spodrības mēnesis tiek izsludināts divas reizes. Rudenī – tas ir oktobris, taču pavasarī Spodrības mēnesis tiks noteikts, izvērtējot laika apstākļu piemērotību teritorijas uzkopšanai un uguns bīstamības līmeni. Visbiežāk tas būs marts vai aprīlis, jo maijā jau lielākoties sākās paaugstinātas ugunsbīstamības sezona. 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

03.10.2016.

  Drukāt