Pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

Ķekavas novada pašvaldība 2016.gada 21.novembrī Ķekavā, Gaismas ielā 17, Mazajā zālē, rīko šādas pašvaldības nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

 

1)      Matīsa iela 9, Baložos (kadastra Nr.8007 003 2770), 1281 m², sākumcena – EUR 7950, izsoles laiks plkst. 9:00;

2)      Meteņu iela 4, Baložos (kadastra Nr.8007 003 2766), 0.073 ha, sākumcena - EUR 6250, izsoles laiks plkst. 9:30;

3)      Meteņu iela 6, Baložos (kadastra Nr.8007 003 2767), 602 m², sākumcena – EUR 4750, izsoles laiks plkst. 10:00;

4)      “Aviators 183”, Ķekavas pagastā (kadastra Nr.8070 018 1638), 621 m², sākumcena – EUR 2250, izsoles laiks plkst. 10.30.

 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 9.kabinetā.  Tālr. uzziņām 67847150. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2016.gada 17.novembris līdz plkst.17:00. 

 

Īpašumu daļa

11.10.2016.

  Drukāt