Sumināsim novada labākos skolotājus

Jau tradicionāli oktobrī, gaidot Skolotāju dienu, Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa rīko konkursu “Labākais skolotājs Ķekavas novadā 2015./2016. mācību gadā”. Konkursa mērķis ir  apzināt un izvērtēt pedagogu darba rezultātus izglītības jomā, motivēt viņus radošai darbībai audzināšanas darbā, mācību priekšmetu metodikā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī izteikt pateicību un apbalvot izglītības iestāžu pedagogus par ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā.


Laureātu svinīgā paziņošana notiks 7. oktobrī.

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar konkursa nolikumu, tiks apbalvoti pedagogi trīs nominācijās:   

 

 • Labākais skolotājs pirmsskolas izglītības programmā;
 • Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmā;
 • Labākais skolotājs profesionālās ievirzes izglītības programmā.

 

Nominācijā „Labākais skolotājs pirmsskolas izglītības programmā” izvirzīti:

 

 

 • Dace Lezdkalne (PII „Zvaigznīte”)

 • Ieva Štopīte (PII „Bitīte”)

 • Solvita Lokmane  (Privātās pamatskolas „Gaismas tilts 97” pirmsskolas programma)

 • Zane Līva (PII „Avotiņš”)

 • Mārīte Juška (Daugmales pamatskolas pirmsskolas programma)

 

Nominācijā „Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmas 1.-12. klašu grupā” izvirzīti:

 

 

 • Agnese Grebže (Privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”)

 • Maiga Pigita (Ķekavas vidusskola)

 

Nominācijā „Labākais skolotājs profesionālās ievirzes izglītības programmā” izvirzīti:

 

 • Gunta Šmaukstele (Ķekavas mūzikas skola)

 • Uldis Bautris (Ķekavas sporta skola)

 • Zīle Ozoliņa Šneidere (Ķekavas Mākslas skola)

 

Sabiedrisko attiecību daļa

04.10.2016.

  Drukāt