Kur iegūt informāciju par blakus esošo zemesgabalu īpašniekiem?

Iedzīvotāji jautā, kur iespējams noskaidrot, kam pieder blakus esošais zemes gabals, ja nepieciešams saskaņojums no kaimiņa par būves attālumu no blakus zemes gabala robežas.

Kā informē Īpašumu daļa, tad pašvaldībā šādu informāciju saņemt nav iespējams, jo to aizsargā Fizisko personu datu aizsardzības likums. Šo informāciju var iegūt, vēršoties Zemesgrāmatā – vai nu klātienē rakstot iesniegumu vai vietnē www.zemesgramata.lv.

Turpretī, lai noskaidrotu, kā sazināties ar zemes gabala īpašnieku, jāvēršas ar pamatotu iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Sabiedrisko attiecību daļa

05.10.2016.

  Drukāt