Ķekavā viesojas Eiropas lielo pilsētu pārstāvji

7. oktobrī Ķekavas novada pašvaldībā viesojās Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkla Eurocities pārstāvji, lai iepazītos ar Pierīgas pašvaldībām aktuāliem teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem un diskutētu par iespējamiem risinājumiem.

 

Eurocities Metropoles areālu darba grupa viesojās Ķekavā Latvijas vizītes ietvaros, kuras galvenais mērķis bija iegūt priekšstatu par Rīgas un Pierīgas attīstības tendencēm, iepazīties ar teritorijas plānošanas procesu un dabā apskatīt Pierīgas apdzīvojuma struktūru – atsevišķas apdzīvotas vietas Ķekavs novadā, t.i., Baložu pilsētas daļa Titurga, Ķekavas ciema daļa Loreķu lauks un Katlakalna ciema daļa Ģipšu stūris.  

 

Kopā ar Eurocities delegāciju Ķekavā ieradās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes pārstāvji, kā arī Rīgas plānošanas reģiona speciālisti. Ar delegāciju tikās Ķekavas novada domes priekšsēdētaājs Andis Damlics un pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas speciālisti, sniedzot ieskatu esošajā situācijā Ķekavas novadā, stāstot par līdzšinējo pieredzi un arī problēmām, ar kādām tie saskaras ikdienas darbā, kā arī diskutējot ar citu Eiropas pilsētu pārstāvjiem par iespējamiem risinājumiem.

 

Pēdējā desmitgadē Latvijā ir notikusi ievērojama iedzīvotāju koncentrēšanās valsts centrālajā daļā, galvenokārt Rīgas metropoles areālā, kas pamatā ir saistīts ar darba iespēju un labākas dzīves kvalitātes meklējumiem. Metropoles areāls, arī saukts par metropoli, ir galvenā pilsēta kopā ar tās aptverošajām piepilsētām un tuvējām pilsētām un ciematiem, kas satur lielu iedzīvotāju kodolu un kaimiņos esošās kopienas ir integrētas ar sociālām un ekonomiskām saitēm.

 

Rīgas metropoles areāls ir faktiski vienīgā teritorija Latvijā, kur tuvākajā desmitgadē tiek prognozēts iedzīvotāju skaita pieaugums. Joprojām notiek pilsētvides izplešanās procesi, īpaši Rīgas - Pierīgas saskares teritorijās. Galvaspilsēta Rīga zaudē tās iedzīvotājus – tie pārceļas uz dzīvi Pierīgā, kas patiesībā ir būtiski mainījis metropoles areāla telpisko struktūru un radījis ievērojamu slodzi attiecībā uz pakalpojumu nodrošinājumu un infrastruktūru.

 

Būtiskākās problēmas Pierīgā ir saistītas ar vienlaidus apbūves un attālāku apdzīvotu vietu izveidošanos, kas sagādā problēmas ar kvalitatīvai dzīves videi piemērotas infrastruktūras nodrošināšanu (ielu tīkls, apgaismojums, dzeramais ūdens, kanalizācija, atkritumu apsaimniekošana, siltumapgāde) un pakalpojumu sasniedzamību (izglītības, veselības, kultūras iestādes, iepirkšanās iespējas, sadzīves pakalpojumi).

 

Šo problēmu risināšanai savas vizītes ietvaros Eurocities delegācijas pārstāvji aicināja domāt par Rīgas metropoles areāla pašvaldību sadarbības iespējām, īpaši tādu jautājumu risināšanā kā vienotas efektīvas transporta sistēmas organizēšana, publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, kā arī uzņēmējdarbības vides uzlabošana.

 

Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkls līdzdarbojas 140 pilsētas no 30 dažādām valstīm, lai risinātu un apmainītos ar informāciju par dažādiem pilsētām nozīmīgiem jautājumiem. Rīga ir Eurocities dalībniece kopš 2002. gada.

 

Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājs

Rūdolfs Cimdiņš

07.10.2016.

  Drukāt