Šogad īstenoti ieplānotie ielu remontdarbi novadā

Ķekavas novada pašvaldība šajā gadā veikusi ceļa virskārtas atjaunošanu vairākām novada ielām. Ķekavā to skaitā ir daļa Nākotnes ielas – posmā no Dienvidu ielas līdz pagājušajā gadā uzklātajam asfaltam, un iela uz bērnudārzu „Ieviņa” gar daudzdzīvokļu māju Gaismas ielā 19, k. 6 Ķekavā. Valdlaučos atjaunota Meistaru iela, bet Baložos – Miglas, Labrenču un Lakstīgalu iela. Savukārt Katlakalnā izbūvēta kanalizācija pie Tautas nama un pēc darbu pabeigšanas uzlabots ceļa segums.

 

Viens no lielākajiem projektiem Ķekavā šogad bija gājēju ietves izbūve gar Pliederu ielu.

 

Projekta laikā tika izbūvēta gājēju ietve visā 960 m garumā labajā pusē (braucot no Rīgas) un 100 m garumā - kreisajā pusē gar viesnīcu, apgaismota gājēju pāreja pār autoceļu A7 un ietve līdz autobusu pieturai “Muižnieki”.

 

Projekta laikā rekonstruēts Pliederu ielas krustojums ar Gaismas ielu, izbūvējot arī divas autobusu pieturas ar pasažieru platformu un paviljonu Gaismas ielā pie vidusskolas. Jāatzīmē, ka pieturas izbūvētas ceļa paplašinājumos jeb tā saucamajās “kabatiņās”, līdz ar to nodrošinot lielāku gājēju drošību un netraucētu auto plūsmu.  Projekta ietvaros paplašināta Pliederu ielas brauktuve gar viesnīcu un likvidēts viens no Pliederu ielas pagrieziena atzarojumiem (Pliederu ielas savienojums ar Gaismas ielu iepretim vidusskolai), izbūvētas lietus ūdens notekas, uzlabots ielas apgaismojums, kā arī izveidota jauna gājēju pāreja pār Pliederu ielu iepretim viesnīcai un pilnveidota gājēju pāreja pie Ķekavas vidusskolas. Pliederu ietves izbūves darbus veica SIA “Vianova”, kopējās izmaksas - aptuveni 234 000 eiro.

 

Novada mērogā nozīmīgākais un finansiāli dārgākais projekts bija pērn aizsāktā Rāmavas ielas 2. kārtas realizācija, kas Ķekavas novada pašvaldībai izmaksāja nedaudz vairāk kā 900 000 eiro. Šī projekta ietvaros tika pārbūvēta Rāmavas iela posmā no Pļavniekkalna ielas līdz Merķeļa ielai, izbūvējot arī gājēju ietvi, jaunu apgaismojumu un lietusūdens drenāžu.

 

Saglabājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, paredzams, ka vēl šoruden varētu tikt atjaunots arī tā dēvētā Putnu fabrikas ceļa segums posmā no Ķekavas sporta kluba līdz Ziemeļu ielai. Plānots uzsākt arī satiksmes drošību uzlabojošus pasākumus Dienvidu un Nākotnes ielas krustojumā, izbūvējot ietvi gar privātskolu „Gaismas Tilts ‘97” un pārceļot žogu tālāk no ielas malas, lai uzlabotu redzamību krustojumā. Iecerēts atjaunot virskārtu daļai Asteru ielas un daļai Naudītes ielas posmā no Asteru ielas līdz Pļavniekkalna ielai Katlakalnā, kā arī uzsākt Skolas ielas Baložos posma no Rīgas ielas līdz Dārzu ielai pārbūvi – to iecerēts realizēt gada laikā. Tāpat drīzumā tiks uzsākti darbi pie lietusūdens kanalizācijas izbūves Odukalnā no Vidus ielas līdz Lejas ielai, ietverot daļu Avotu ielas un Kārklu ielas.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

11.10.2016.

 

  Drukāt