Pašvaldība līdzfinansēs pamatizglītību arī privātskolu audzēkņiem

Ķekavas novada dome ir atbalstījusi lēmumu par vispārējās pamatizglītības programmu īstenošanas apmaksu no Ķekavas novada pašvaldības budžeta privātajām izglītības iestādēm.

 

Ievērojot vienlīdzīgu pieeju izglītības iegūšanai, ko savā 2015. gada 30. oktobra atzinumā apstiprinājis arī Latvijas Republikas tiesībsargs, Ķekavas novada dome nolēmusi uz savstarpēju līgumu pamata piedalīties privāto izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai, ja attiecīgajā mācību iestādē pamatizglītību (1. – 9. klase) iegūst Ķekavas novadā deklarēts bērns. No 2018. gada, pašvaldības atbalstam atvēlētā summa ir 50 eiro mēnesī par vienu izglītojamo ar nosacījumu, ka ne vien pats skolēns, bet arī vismaz viens no vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir deklarēts Ķekavas novadā. Pašvaldība šo summu pārskaitīs uz izglītības iestādes kontu, savukārt privātskola par attiecīgo summu samazinās rēķinu vecākiem par bērna pamatizglītības iegūšanu.

 

Šāds lēmums domē pieņemts pēc tam, kad pašvaldībā saņemti vairāki iesniegumi no privātskolām ar lūgumu piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā. 2018.gada 18. janvāra domes sēdes lēmums Nr.1 "Par vispārējās pamatizglītības programmu īstenošanas pakalpojumu apmaksu no ķekavas novada pašvaldības budžeta privātajām izglītības iestāsēm" pieejams te.

 

Lai saņemtu atbalstu, vecākam (bērna likumiskajam pārstāvim) ir jāiesniedz pašvaldībā pieteikums/iesniegums atbalsta saņemšanai un līguma kopija ar privāto izglītības iestādi.

Iesniegumu par atbalsta piešķiršanu var iesniegt Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros:

  • Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas novadā, LV-2123;
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos, Ķekavas novadā, LV- 2128;

 

Sabiedrisko attiecību daļa

Precizēts: 19.02.2019.

  Drukāt