Apbalvoti ar Lāčplēša Goda zīmi

Latvijas valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis” valde ar 24. oktobra lēmumu piešķīra apbalvojumu Daugmales pamatskolai un diviem Ķekavas novada iedzīvotājiem. Apbalvojuma pasniegšana notiks Lāčplēša dienas pasākumā 11 novembrī plkst. 18.30 Ķekavas kultūras namā.

 

Ar Lāčplēša Goda zīmi bronzā apbalvo Daugmales pamatskolu ( direktors Andris Ceļmalnieks) par ieguldīto darbu, vācot, apkopojot materiālus par 1. pasaules kara kaujām Daugmalē un uzturot dzīvu latviešu strēlnieku piemiņu. Šo Goda zīmi saņem arī Ķekavas novadpētniecības muzeja speciāliste Velta Strazdiņa par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanā, Ķekavas novadpētniecības muzeja tapšanā, vēsturisko grāmatu (monogrāfiju) sarakstīšanu, dodot fundamentālu ieguldījumu sabiedrības patriotiskajā audzināšanā.

 

Savukārt ar Lāčplēša Goda zīmi sudrabā apbalvo Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku Juri Krūmiņu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanā, lauksaimniecības attīstībā un ilggadīgu darbu pašvaldībās.

 

Māris Šops,

Latvijas valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis” valdes loceklis

31.10.2016.

  Drukāt