SIA ”Baložu komunālā saimniecība” jauni tarifi ūdenssaimniecības pakalpojumiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, izskatot SIA „Baložu komunālā saimniecība” iesniegtos tarifu veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus, 27. oktobrī pieņēma lēmumu apstiprināt šādus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus:

 

  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,71 eiro/m3 bez PVN
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,41 eiro/m3 bez PVN

 

Lēmumā noteiktie tarifi stājas spēkā ar 2016. gada 1. decembri.

 

 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums Nr. 147

"Par SIA "Baložu komunālā saimniecība" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem"

 

Sabiedrisko attiecību daļa

31.10.2016.

 

  Drukāt