Svecīšu vakars Doles-Ķekavas kapos

„Pats miera Dievs, lai jūs svētī visā pilnībā, un viss jūsu gars, dvēsele un miesa nevainojami tiek saglabāta mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai”

(1 Tes 5:23)

 

Mūžības svētdiena (Svecīšu vakars) notiks 20. novembrī plkst. 17.00 Doles-Ķekavas ev. lut. draudzes kapos.


Doles-Ķekavas ev. lut. draudze

 

  Drukāt