Divi novadnieki un Daugmales pamatskola saņem Lāčplēša Goda zīmi

Lāčplēša dienā Ķekavas kultūras namā tika pasniegta Lāčplēša Goda zīme Daugmales pamatskolai un diviem novadniekiem - Veltai Strazdiņai un Jurim Krūmiņam.

 

Ar Lāčplēša Goda zīmi bronzā apbalvoja Daugmales pamatskolu (direktors Andris Ceļmalnieks) par ieguldīto darbu, vācot, apkopojot materiālus par 1. pasaules kara kaujām Daugmalē un uzturot dzīvu latviešu strēlnieku piemiņu. Šo Goda zīmi saņēma arī Ķekavas novadpētniecības muzeja speciāliste Velta Strazdiņa par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanā, Ķekavas novadpētniecības muzeja tapšanā, vēsturisko grāmatu (monogrāfiju) sarakstīšanu, dodot fundamentālu ieguldījumu sabiedrības patriotiskajā audzināšanā.

 

Savukārt ar Lāčplēša Goda zīmi sudrabā apbalvoja Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku Juri Krūmiņu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanā, lauksaimniecības attīstībā un ilggadīgu darbu pašvaldībās.

 

Apbalvojumu piešķit Latvijas valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis” valde.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

14.11.2016.

  Drukāt