Pasniedz apbalvojumu "Ķekavas novada Goda pilsonis"

17. novembrī Ķekavas kultūras namā Valsts svētku koncerta laikā jau trešo reizi tika pasniegts Ķekavas novada pašvaldības apbalvojums „Ķekavas novada Goda pilsonis”. Šogad apbalvojuma izvērtēšanas komisija, izskatot saņemtos piecus pieteikumus, nolēmusi piešķirt goda zīmes skolotājai Silvijai Zītarei, bijušajam Ķekavas PMK vadītājam Indriķim Teivānam un brīvās cīņas trenerim Itāram Bramanim.

 

Silvija Zītare apbalvojumam izvirzīta par mūža ieguldījumu kultūras un izglītības nozarē, par latviešu valodas kopšanu Ķekavas novadā. Jau gandrīz 40 gadus ķekavieši var lepoties ar personību, pedagoģi, latviešu literatūras nesēju jauniešos, neatlaidīgu cīnītāju par pareizas latviešu valodas lietošanu runā un rakstos – skolotāju Silviju Zītari. Viņa visu savu pedagoģisko darbību nesavtīgi veltījusi latviskās identitātes kopšanai, mācot bērniem bagātu latviešu valodu. Caur literatūru un rakstnieku biogrāfijām māca ne tikai faktus vai lasītā atstāstu, bet, radoši strādājot ar materiālu, iedrošina un iedvesmo skolēnus domāt un analizēt. Ķekavā katram zināms – „Zītares skolnieks – tā ir kvalitātes zīme”.

 

Indriķis Teivāns apbalvojumam izvirzīts dzīves 85. gadskārtā par mūža ieguldījumu celtniecībā, Ķekavas un Latvijas izaugsmē. No 1970. gada I. Teivāns vadījis Ķekavas PMK jeb „pārvietojamo mehanizēto kolonnu”, kas tolaik bija lielākā Latvijā. Bijis tālredzīgs un talantīgs organizators, stingrs priekšnieks, gudrs inženieris, saprātīgs un gādīgs saimnieks, atsaucīgs cilvēks un izcils skolotājs, kam rūpēja jaunā celtnieku maiņa Ķekavā. Viņa laikā uzcelta putnu fabrika „Ķekava” un daudzdzīvokļu māju ciemats, Ķekavas vidusskola un ambulance, kā arī daudzas citas ēkas ne vien Ķekavā, bet arī citviet Latvijā.

No 2001. gada līdz novadu reformai 2009. gadā I. Teivāns bija Ķekavas pagasta padomes deputāts, priekšsēdetāja vietnieks un pat priekšsēdētājs.

 

Itārs Bramanis jau 25 gadus nesavtīgi strādā ar Daugmales pagasta bērniem, trenējot viņus brīvajā cīņā. I. Bramaņa pārliecība ir – labāk lai bērni ir pie manis sporta zālē, nekā sēž pieturās vai staigā apkārt. Pirmais, ko treneris bērniem iemāca, ir cilvēcība un savstarpēja cieņa, un tikai tad sports un aizsardzība.

I. Bramanis ziedo savu brīvo laiku brīvdienās un vakaros, lai vestu bērnus uz dažādām sacensībām, lai parādītu tiem citas vietas Latvijā un arī ārpus tās.

I. Bramanis sniedzis lielu atbalstu arī Daugmales pagasta mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem, jau vairāk nekā 10 gadus organizējot humanitārās palīdzības piegādes no Vācijas. Katrs, kas pazīst I. Bramani, piekritīs, ka viņš ir īsts goda vīrs, par kuru liecina darbi nevis vārdi.

 

Apbalvojuma „Ķekavas novada Goda pilsonis” mērķis ir apzināt un godināt personas par ieguldījumu un sevišķiem nopelniem Ķekavas novada labā, piešķirot apbalvojumu par personas mūža ieguldījumu vai īpašiem nopelniem.

 

Uz apbalvojuma piešķiršanu var pretendēt Ķekavas novadā, Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska persona, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 

  • mūža ieguldījums kultūras, izglītības, sporta vai saimnieciskajās nozarēs, kā arī Ķekavas novada attīstībā kopumā;
  • pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
  • pozitīva Ķekavas novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana;
  • ilggadīgs un panākumiem vainagots darbs Ķekavas novada labā;
  • nozīmīga dzīves vai darba jubileja;
  • citi īpaši nopelni.

 

Goda zīme "Ķekavas novada Goda pilsonis" ir vienreizējs apbalvojums, ko vienai personai var piešķirt tikai vienu reizi. Apbalvojumu viena kalendārā gadā var piešķirt ne vairāk kā trīs personām.

 

Apbalvojuma vērtēšanas komisijā  atbilstoši domes lēmumam darbojas Juris Krūmiņš (Daugmale), Dzintra Maļinovska (Ķekava), Dainuvīte Markelova (Baloži), Ingrīda Rasa (Valdlauči), un Aija Vitmane (Katlakalns).

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

18.11.2016.

  Drukāt