Informācija zvejniekiem

Ķekavas novada pašvaldība aicina novada zvejniekus līdz 9. decembrim pieteikties rūpnieciskās zvejas rīku limitu izmantošanai 2017.gadam atbilstoši 30.11.2009. MK noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, iesniedzot pašvaldībā iesniegumu.

 

 

Atgādinām, ka Ķekavas novada teritorijā noteikti šādi rūpnieciskās zvejas rīku limiti: Daugavā – 3 murdi ; Rīgas HES ūdenskrātuvē – 12 murdi. Tuvāka informācija Vides un labiekārtošanas daļā, tel. nr. 67936039.

 

Vides un labiekārtošanas daļa

21.11.2016.

 

  Drukāt