Biedrība "Solis tuvāk" šogad īstenojusi vairākus projektus

Biedrība “Solis tuvāk” 2016. gadā sekmīgi realizējusi vairākus Eiropas projektus jauniešiem - Eiropas brīvprātīgā darba projektu “Volunteer for change”, jauniešu apmaiņas projektus “SMARTT” un “HANDiCRAFTs”.

 

Eiropas brīvprātīgā darba projektu “Volunteer for change” Biedrība “Solis tuvāk” īstenojusi sadarbībā ar partneri no Rumānijas “Butterfly dreamer”. Brīvprātīgā no Rumānijas Madalina Elena Manea no 2015.gada novembra līdz 2016.gada oktobrim darbojās biedrības organizētajos projektos un aktivitātēs, vadīja radošās darbnīcas Sociālās aprūpes aģentūras Dienas centrā Ķekavā un “Adatiņās” Daugmalē, mācīja angļu valodu bērnu dienas centrā Torņakalnā, iesaistījās Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centra organizētos  pasākumos.

 

Augustā Ķekavas novadā viesojās jaunieši no Serbijas un Apvienotās Karalistes jauniešu apmaiņas projektu “SMARTT”. Jaunieš vecumā no 14 līdz 24 gadiem dalījās ar informāciju par laika plānošanu un mērķu noteikšanu, praktiski veica dažādus uzdevumus un prezentēja gūtās atziņas. Katras valsts dalībnieki vadīja nacionālo vakaru, demonstrējot gan kulinārās prasmes, gan dejas, dziesmas un nacionālos tērpus. Biedrību “Solis tuvāk” atbalstīja gan Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs (direktore Linda Vaškevica-Veita), gan Daugmales folkloras kopa (vadītāja Marta Vaivode).

 

Septembrī Rāmavas Depkina muižā jauniešu apmaiņas projektā “HANDiCRAFTs” 30 jaunieši no Lietuvas, Rumānijas, Turcijas, Slovēnijas un Latvijas mācīja viens otram nacionālos amatniecības veidus, iepazīstināja ar savu tautu kultūras īpatnībām, kopā Rīgas spēlē meklēja ar amatniecību saistītus objektus Vecrīgā. Neizpalika nacionālie vakari, kuros dejoja, dziedāja un cienāja ar pašgatavotiem nacionālajiem ēdieniem. Īpašu sajūsmu raisīja Daugmales folkloras kopas (vadītāja Marta Vaivode) uzstāšanās.

 

Projektu rezultātus dalībnieki prezentēs savās organizācijās, stāstot par Latvijā redzēto un rādot video materiālus.

 

 

Andra Vanaga

Biedrība „Solis tuvāk” valdes locekle, projekta koordinatore

 

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanā nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu. Tā atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

  Drukāt