Nolemj būvēt Jaunu ideju centru Ķekavā

Balstoties uz Ķekavas novada domes lēmumu, pašvaldības speciālisti šobrīd aktīvi strādā, lai nākamā gada pavasarī uzsāktu Ķekavas novada Jaunu ideju centra būvniecību Ķekavā, Skolas ielā 2, vecās saimniecības ēkas vietā. Patlaban tiek veikta centra tehniskā projekta aktualizācija.

 

Deputāti šī gada 10. novembra sēdē nolēma būvēt Ķekavas novada Jaunu ideju centru Ķekavā, blakus “vecajai” sākumskolai, par pamatu ņemot 2014. gada izstrādāto Ķekavas jauniešu centra rekonstrukcijas tehnisko projektu. Vienlaicīgi tika uzdots papildināt un aktualizēt šo tehnisko projektu Jaunu ideju centra pārbūves realizēšanai, paredzot tajā publiskās tualetes.

 

Izvērtējot Jaunu ideju centra projektu, deputāti atbalstīja ieceri mainīt centra nosaukumu – no Jaunatnes iniciatīvu centra uz Jaunu ideju centru, jo tika secināts, ka jaunieši galvenokārt ēku izmantos pēc mācību laika un vakara stundās, bet dienā tur mājvietu radīs dažādas novada nevalstiskās organizācijas, senioru biedrības, kā arī citas sabiedrības grupas, tai skaitā mūžizglītības un neformālās izglītības īstenošanai. Tāpat centrā varēs rīkot dažādus pasākumus un seminārus.

 

Ķekavas novada Jaunu ideju centra ēka un labiekārtojuma elementi  ap to veidos arī vienotu ansambli ar šobrīd izbūvējamo Ķekavas parka 1. kārtu.

 

Ķekavas novada Jaunu ideju centra būvniecības izmaksas tiks segtas gan no Ķekavas novada pašvaldības 2017.gada budžeta līdzekļiem, gan ņemot kredītu Valsts kasē.

 

Atgādinām, ka jauniešu centra Ķekavā pārbūve ir iekļauta Ķekavas novada attīstības programmā 2014.-2020. gadam un investīciju plānā 2016.-2018. gadam. 2013.gada aprīlī Ķekavas novada dome pieņēma lēmumu par atbalstu saimniecības ēkas Skolas ielā 2, Ķekavā izmantošanu jauniešu centra projektēšanai.

 

Attēlā Ķekavas novada Jauniešu iniciatīvu centra vizualizācija (2013. gads, arhitekts Juris Poga), kas  pārtaps par Jaunu ideju centru

 

Sabiedrisko attiecību daļa

24.11.2016.

  Drukāt