Turpinās Ķekavas parka labiekārtošanas darbi

2016. gada vasaras nogalē sākās Ķekavas parka 1. kārtas būvniecība, kuras ietvaros plānots labiekārtot aptuveni 1,5 ha lielu teritoriju starp Rīgas ielu, Skolas ielu, sporta laukumu un Ķekavas upi.

Pateicoties labvēlīgajiem laikapstākļiem rudens pirmajā pusē, darbi ir ritējuši raiti - izcirsti bīstamie un mazvērtīgie koki, atbrīvota upes krastmala no krūmiem, iztīrīts un padziļināts teritoriju šķērsojošais notekgrāvis, divās vietās veikta Ķekavas upes krasta nostiprināšana, izmantojot gabionus - ar akmeņiem pildītas stiepļu pinuma kastes. Turpinās darbs pie gājēju ceļu un koka laipas izbūves, teritorijas apgaismojuma ierīkošanas un labiekārtojuma elementu uzstādīšanas. Pavasarī turpināsies apstādījumu un zāliena ierīkošana. Ķekavas parka pirmās kārtas būvniecību veic uzņēmums AS “Siguldas būvmeistars”. Būsim pacietīgi un sagaidīsim, kad parks tiks nodots lietošanai pilnā apmērā!

 

Ķekavas novada pašvaldība šos darbus realizē projekta Nr.16-04-AL09-A019.2201-000001 “Ķekavas parka izveide, 1.kārta”, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Publiskais finansējums projekta īstenošanai. Atbalsta saņēmējam Ķekavas novada pašvaldībai  būs iespēja saņemt publisko finansējumu EUR 45 000.00 eiro apmērā, kas tiks ieguldīti gājēju ceļa un parka apgaismojuma izbūvei.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Attīstības daļa

24.11.2016.

  Drukāt