Par sasniegumiem mācībās apbalvo labākos

Novembrī, turpinot iepriekšējos gados aizsākto praksi, Ķekavas novada pašvaldība sveica izglītības iestāžu audzēkņus un pedagogus par sasniegumiem mācību olimpiādēs, skatēs, konkursos un sacensībās iepriekšējā mācību gadā, par panākumiem piešķirot naudas balvas.

 

Šogad kopumā izmaksātas 80 naudas balvas novada izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem, to skaitā Baložu vidusskolā – 4, Ķekavas vidusskolā – 23, Ķekava Mākslas skolā – 25, Ķekavas Mūzikas skolā – 12, Ķekavas Sporta skolā – 16. Kopējā naudas balvās izmaksātā summa ir par sasniegumiem pagājušajā mācību gadā ir gandrīz 7000 eiro.

 

Ķekavas novadā kārtību, kādā tiek apbalvoti skolēni un viņu skolotāji par panākumiem mācībās, nosaka noteikumi „Par naudas balvas piešķiršanu izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem”. Tie paredz naudas balvas dažādos apmēros, sākot no 40 līdz 300 eiro atkarībā no iegūtās vietas un citiem faktoriem.

 

Saskaņā ar šiem noteikumiem katras novada izglītības iestādes direktors Ķekavas novada pašvaldībā iesniedz aizpildītu pieteikumu par skolas audzēkņu sasniegumiem mācībās un valsts vai starptautiskajās olimpiādēs, konkursos vai sacensībās iepriekšējā mācību gada ietvaros, pievienojot izglītojamā sekmju lapas kopiju vai materiālus, kas apliecina pretendenta dalību konkursā, izstādē, skatē, sacensībās. Pieteikumus izskata Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu naudas balvu piešķiršanas komisija, kuras skaitlisko un vārdisko sastāvu nosaka Ķekavas novada dome.

 

Minētie noteikumi arī paredz, ka finansējums naudas balvai izmaksājams no Ķekavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem izglītībai, interešu izglītībai un metodiskajam darbam.  

 

Sabiedrisko attiecību daļa

28.11.2016.

  Drukāt