Pierīgas pašvaldību apvienība vērtē gada laikā paveikto

Novembra beigās Pierīgas mēri tikās Carnikavā, lai atskatītos uz paveikto gada laikā kopš Pierīgas pašvaldību apvienības (PPA) dibināšanas. Kā atzīst tās biedri, apvienība ir reaģējusi un paudusi viedokli sabiedrībai un valdībai par dažādiem Pierīgas iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem, kas attiecas gan uz nepieciešamām izmaiņām likumdošanā, ES struktūrfondu apguvē, attīstības plānošanā u.c.

 

“Viennozīmīgi var teikt, ka mūsu apvienību respektē kā spēku gan valdības partijas, gan arī reģionu pašvaldības. Ir jāturpina uzsāktais darbs un jāpalielina efektivitāte, piesaistot resursus, lai mūsu iniciatīvas likumdošanā vai lēmumos biežāk rezultētos ar mūsu ieteikumiem,” saka PPA vadītājs un Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. Viņš norāda, ka uzsāktā sadarbība ir bijusi auglīga un cer, ka nākamgad apvienībai pievienosies vēl citas Pierīgas pašvaldības, kā arī PPA izdosies izveidot dialogu ar Rīgas pilsētu.

 

2016. gadā PPA panāca, ka ERAF finansējums tiek piešķirts Pierīgas reģiona izglītības sistēmas infrastruktūras izbūvei vai pārbūvei, savukārt Zemkopības ministrija veic grozījumus noteikumos par zvejniecības atļaujām. Pierīgas viedoklis tika sadzirdēts arī administratīvi teritoriālās reformas un sadarbības teritoriju jautājumos.

 

“Mēs kā apvienība varam paust Pierīgas pašvaldību viedokli, kas bieži atšķiras no kopīgā Latvijas Pašvaldību savienības viedokļa. Ja gada laikā esam varējuši ietekmēt vismaz dažus likumprojektus, piemēram, izglītībā, meliorācijā un zivsaimniecībā, tas ir ļoti labi,” atzīst PPA izpilddirektore un Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.

 

Šogad paveikto darbu sarakstā ir arī PPA biedru pārrunas ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem par deinstitucionalizācijas plāniem, diskusija par veselības nozares reformu ar Veselības ministri Andu Čakšu, saņemot solījumu, ka tiks atvieglota kārtība telpu iznomāšanai ārstu praksēm. Tāpat Pierīgas mēri ar Valsts zemes dienesta pārstāvjiem apsprieda nekustamā īpašuma nodokļa sistēmas reformu Latvijā, un pēc šīs sanāksmes PPA tika iekļauta Finanšu ministrijas darba grupā. Apvienība ir izstrādājusi un iesniegusi valdībai Pierīgas reģiona izglītības sistēmas infrastruktūras attīstības projektu, kā arī uzsākusi sarunas ar Rīgas pilsētas pašvaldību par iespējamo sadarbību, pagaidām gan bez rezultātiem.  

 

“Tas ir daudz, ka mēs kā apvienība esam pamanīti. Vai valdība mūsos ir ieklausījusies līdz galam? Par to es neesmu pārliecināts, bet ir jāstrādā uz priekšu,” norāda Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvis

 

Nākamajā gadā PPA plāno turpināt veidot Pierīgas dialogu ar Rīgu, darboties nekustamā īpašuma nodokļa reformas grupā, aktivizēt izglītības infrastruktūras projektu virzību, iesaistīties sadarbības teritoriju veidošanā, meliorācijas sistēmu sakārtošanā un daudzu citu Pierīgas iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanā.

 

 

Sandra Baltruka

Carnikavas novada dome

 

02.12.2016.

  Drukāt