Daugavas lejtece – paveiktais un iecerētais

7.decembrī vienā no apmeklētākajiem tūrisma objektiem Daugavas lejtecē, Nacionālā botāniskā dārza oranžērijas semināru zālē, tikās Daugavas lejteces tūrisma reģiona novadu tūrisma informācijas centri un tūrisma speciālisti un pašvaldības pārstāvji, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas direktors Andris Širovs, lai pārrunātu 2016.gadā paveikto un plānotās aktivitātes turpmākajiem gadiem.

 

Šis gads Daugavas lejtecei ir bijis gana darbīgs un ne mazāk aktīvs tas plānots arī nākamajā gadā. Gada sākumā izdota atjaunota kopīga tūrisma karte trijās valodās. Realizēta dalība dažādās tūrisma izstādēs gan Latvijā (Balttour 2016), gan ārpus tās (Adventur 2016 (Viļņa, Lietuva), Tourest 2016 (Tallina, Igaunija)). Līdzīgi kā citus gadus, reģiona tūrisma piedāvājums popularizēts novadu svētku laikā un III Tūrisma informācijas gadatirgū, kas šogad norisinājās Saulkrastos. Nelaista garām iespēja piedalīties arī Brīvdabas muzeja gadatirgū jūnijā, stāstot par tuvākajiem pasākumiem un vietām, ko vērts apskatīt Daugavas lejtecē. Pirmo reizi tika organizēta akcija “Apceļo Daugavas lejteci!”, kurā ikviens ceļotājs bija aicināts paviesoties pavisam kopā 18 tūrisma objektos (pa trim apskates objektiem katrā novadā) un aizpildīt krustvārdu mīklu. Iesniedzot akcijas anketu kādā no četriem Daugavas lejteces tūrisma informācijas centriem, bija iespēja tikt pie vērtīgām balvām, kuras nodrošināja vietējie tūrisma uzņēmēji. Galvenā balva – lidojums gaisa balonā divām personām nonāca pie akcijas dalībnieka no Ķeguma novada.

 

Tūristu skaitam Daugavas lejtecē ir tendence palielināties, ko apstiprina arī jaunākie statistikas dati. Tas liecina par tūristu pieaugošo interesi un potenciālu, kas piemīt šim pierīgas reģionam. Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Andis Damlics, Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimods Čudars un Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš kā vienu no virzieniem, kuriem saredz potenciālu attīstīties tuvākā nākotnē minēja militārvēsturisko mantojumu, kauju vietu un piemiņas vietu tūrismu. I.Trapiņš aicināja arī apsvērt gidu kursu organizēšanu, kas kvalitatīvi un atraktīvi varētu iepazīstināt Daugavas lejteces viesus ar tās vēsturi, kultūru un parādītu ievērojamākos tūrisma objektus.

 

Kā jau minēts iepriekš, 2017.gada plāns solās būt ne mazāk aktīvs. Jau šobrīd noris sagatavošanās darbi dalībai ar vienotu stendu izstādē Balttour 2017, tiek gatavoti jauni tūrisma materiāli – atjaunota tūrisma karte un vienots kāzu buklets. Apceļošanas akcija “Apceļo Daugavas lejteci!” plānota arī nākamajā gadā, tāpat arī dalība novadu svētkos un tūrisma informācijas gadatirgū.

 

Uzziņai: 2014.gada 24. jūlijā Daugavas muzejā Doles salā sešu Daugavas lejteces pašvaldību - Ķekavas, Salaspils, Stopiņu, Ikšķiles, Ogres un Baldones novadu vadītāji parakstīja līgumu par sadarbību tūrisma jomā. Pašvaldību sadarbības mērķis ir veicināt tūrisma attīstību Daugavas lejteces tūrisma reģionā, stiprinot Daugavas lejteces tūrisma produkta tēlu, pilnveidojot piedāvājumu, kopīgi strādājot kopīgos nozares attīstības projektos un nākotnē izveidojot konkurētspējīgu reģionu, kas īpaši piesaistītu tūristus, kuri Latvijā ierodas galvenokārt ar mērķi apskatīt Rīgu.

 

Tūrisma koordinācijas centrs

16.12.2016.

  Drukāt