Ķekavas un Gostinas pašvaldības turpina sadarbību

8.-11.decembrī Ķekavas novada pašvaldības un mācību iestāžu delegācija devās darba vizītē uz Polijas pilsētu Gostinu ar mērķi izstrādāt turpmākos sadarbības projektus izglītības jomā un gūt perspektīvu pieredzi pašvaldības darba uzlabošanai.

 

Decembra partnersadarbības vizītē devās Ķekavas novada domes un pašvaldības vadības pārstāvji - domes priekšsēdētāja trešais vietnieks Igoris Malinauskas, izpilddirektors Aivars Liškovskis un izpilddirektora vietnieka pienākumu izpildītāja Astrīda Vītola. Ķekavas novadu izglītības jomā pārstāvēja Ķekavas vidusskolas skolotāja Ilze Lisovska un Ķekavas mūzikas skolas direktore Daiga Ventniece.

 

Tiekoties ar Gostinas pašvaldības administrācijas vadību un darbiniekiem, Ķekavas novada pašvaldības pārstāvji iepazinās ar darba organizāciju un budžeta veidošanas procesu sadarbības partneru pašvaldībā. Pieredzes apmaiņas laikā tika iepazīti pašvaldības un uzņēmēju sadarbības veidi, kā arī gūtas idejas, kā pašvaldība var veicināt uzņēmējdarbības attīstību savā administratīvajā teritorijā.

 

Ķekavas novada mācību iestāžu pārstāves ar Gostinas 2.ģimnāzijas un mūzikas skolas vadību pārrunāja turpmākās sadarbības projektus un ar tiem saistītos jautājumus. Sanāksmes laikā tika plānota Ķekavas vidusskolas un Gostinas 2.ģimnāzijas skolēnu apmaiņas programma 2017.gadam, diskutējot par programmas saturu, skolēnu piemērotību apmaiņas programmai un izmitināšanas iespējām.

 

Ķekavas vidusskolas 9.-11. klašu skolēni ar labām angļu vai poļu valodas zināšanām ir aicināti pieteikties dalībai skolēnu apmaiņas programmā, kas norisināsies vienu nedēļu. Paredzēts, ka programmas dalībnieki apmaiņas vizītēs uzņems viens otru savās mājās. Vizīte Ķekavā notiks 2017.gada aprīlī, bet Gostinā – septembra beigās.

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

22.12.2016.

  Drukāt