Pašvaldības neatbalsta priekšlikumu mainīt teritoriālo iedalījumu uz 16 sadarbības teritorijām

 

Saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona (RPR) veikto aptauju, vairums reģiona pašvaldību – 96% - atbalsta šī brīža valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu piecos plānošanas reģionos un neredz pamatojumu nepieciešamībai mainīt līdzšinējo teritoriālo iedalījumu uz 16 sadarbības teritoriju izveidi, apšaubot tā priekšrocības. Aptauja tika veikta, publiski aktualizējoties diskusijai par 16 sadarbības teritoriju izveidi.

 

80% Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību atzina, ka neatbalsta šādu publiski izskanējušu priekšlikumu par teritoriālā iedalījuma maiņu uz 16 sadarbības teritorijām. Tikai 8% pašvaldību apsver iespēju šādu modeli atbalstīt. Lielākoties pašvaldības norādīja, ka būtībā nesaskata priekšrocības šādam modelim, izņemot administrācijas izdevumu optimizāciju. Kā galveno šķērsli modeļa izvērtēšanai pašvaldības min akūtu informācijas trūkumu par modeļa būtību, kā tas darbosies un cik liederīgi būtu mainīt esošo modeli.

 

72% pašvaldību ir pārliecinātas, ka 16 sadarbības teritoriju ieviešana neveicinās novada izaugsmi. Tikai 8% respondentu saskata potenciālu šim modelim. Pārējiem respondentiem šo jautājumu šobrīd pie plašākas informācijas neesamības ir grūti komentēt.

 

Tikai 4% aptaujāto pašvaldību  atzina, ka tās neatbalsta šī brīža valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu. Savukārt vairāk nekā 80% uzskata, ka būtu nepieciešams saglabāt esošo iedalījumu piecos plānošanas reģionos.

 

Edgars Rantiņš, Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs: “Aptauja rāda, ka pašvaldības uztrauc teritoriālā iedalījuma maiņa. Pašvaldības uzskata, ka, mainot iedalījumu, pastāv drauds, ka attīstīsies tikai sadarbības teritorijas centri, savukārt pārējo pašvaldību pieejamība iedzīvotājiem kļūs ierobežota un nepieejama, kas kavēs novadu izaugsmi. Savukārt ieguvums, ko pašvaldības sakata, ir administrēšanas izdevumu samazinājums. Ņemot vērā, ka trūkst informācijas, mēs plānojam organizēt tikšanos ar atbildīgo ministriju, lai pašvaldības varētu saņemt atbildes par modeļa maiņa pamatotību un ekonomisko ieguvumu.”

 

Aptaujā piedalījās 25 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji. Tā norisinājās 2016.gada novembrī.

 

Rīgas plānošanas reģions (RPR) ir viens no valsts izveidotajiem plānošanas reģioniem, kas aptver galvaspilsētu Rīgu un 30 novadus Latvijas centrālajā daļā. Rīgas plānošanas reģionam, pateicoties tā atrašanās vietai, ir liela ietekme valsts ekonomikā, tūrismā, kultūrā un izglītībā. Kā valsts institūcija, kas pakļauta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Rīgas plānošanas reģiona kompetence ir nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību, starptautisku projektu īstenošanu plānošanas reģionā, kā arī veikt sabiedriskā transporta maršrutu plānošanu. Vairāk par Rīgas plānošanas reģionu: www.rpr.gov.lv.

 

 

 

 

Rīgas plānošanas reģions

Inese Ozoliņa

05.01.2017 

 

  Drukāt