Informācija zvejniekiem

 

Atkārtoti aicinām Ķekavas novada zvejniekus janvāra laikā pieteikties brīvo rūpnieciskās zvejas rīku limitu izmantošanai 2017.gadam atbilstoši 30.11.2009. MK noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, iesniedzot pašvaldībā iesniegumu.

 

Atgādinām, ka Ķekavas novada teritorijā noteikti šādi rūpnieciskās zvejas rīku limiti: Daugavā – 3 murdi; Rīgas HES ūdenskrātuvē – 12 murdi (pašpatēriņam). Tuvākai informācijai lūdzam zvanīt uz Vides un labiekārtošanas daļu, tel. nr. 67936039.

 

 

Vides un labiekārtošanas daļa

09.01.2017.

  Drukāt