Pierīga citiem atvēl 32,8 miljonus, bet pati ņem kredītus

Lai gan Pierīgas novados arvien pieaug iedzīvotāju skaits un līdz ar to arī vajadzības, Pierīgas pašvaldībām būtisks līdzekļu apjoms būs jāziedo citu novadu "stutēšanai".

Tā, 32 773 455 eiro Pierīgas naudas tiks gan Daugavpils, Liepājas un Rēzeknes pilsētai, gan arī Daugavpils, Rēzeknes, Kuldīgas un Talsu novadam. Tajā pašā laikā Pierīgas pašvaldību skolas un bērnudārzi vietu trūkuma dēļ nevar uzņemt visus novadā deklarētos bērnus un izglītības iestāžu celtniecībai jāņem aizņēmumi un jāmaksā procenti.


Pierīgas novadu pašvaldības jau pērn pauda viedokli, ka izveidojusies neloģiska situācija, proti, pašvaldībās, kur ir pozitīva dzimstība, kur iedzīvotāju skaits pieaug un ir nepieciešams nodrošināt iedzīvotājiem izglītības un ceļu infrastruktūru, liela daļa budžeta līdzekļu ir jāatdod finanšu izlīdzināšanas fondā citām pašvaldībām, bet savu vajadzību īstenošanai jāņem kredīts. Tajā pašā laikā daļā pašvaldību, kuras saņem dotāciju, samazinās iedzīvotāju skaits, tiek celti jauni objekti un izbūvētas ielas, lai gan tajās nav cilvēku, kas šo infrastruktūru izmantotu.

Raksta pilnu versiju lasiet http://www.aprinkis.lv/sabiedriba/pasvaldibas/item/35495-pieriga-citiem-atvel-328-miljonus-bet-pati-nem-kreditus

 

 

aprinkis.lv

Foto: Infografika: Kristīne Šterna, RAA, avots: Finanšu ministrija

Teksts: Ieva Karlsberga

 

16.01.2017.

 

  Drukāt