Par privāto teritoriju iebrauktuvju tīrīšanu

Runājot par privāto teritoriju iebrauktuvju tīrīšanu, Ķekavas novada pašvaldība atgādina, ka ceļu un ielu uzturētāju prioritāte ir braucamās daļas tīrīšana. Īpašnieku pienākumus nekustamā īpašuma un piegulošās teritorijas, tostarp piebraucamā ceļa, uzturēšanā nosaka Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi.

 

Ķekavas novada ceļu un ielu uztērētājiem vairākkārt ir bijis jāsaskaras ar privātmāju iedzīvotāju negatīvu attieksmi pret to, ka no sniega netiek attīrītas viņu privāto teritoriju iebrauktuves. Jā, tur veidojas valnītis, bet prioritāte ielu un ceļu uzturēšanā pēc sniegputeņa ir braucamās daļas notīrīšana.

 

Arī pašam īpašniekam ir pienākumi sava piebraucamā ceļa tīrīšanā, kā to nosaka Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2012 "Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi" 5.punkts - nekustamo īpašumu īpašniekiem vai valdītājiem, apsaimniekotājiem, nomniekiem ir pienākums nekustamā īpašuma un piegulošajā teritorijā veikt esošo gājēju ietvju, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, attīrīšanu no sniega un ledus līdz ietves segumam, pretslīdes materiāla kaisīšanu, publiskā lietošanā esošu pagalma celiņu tīrīšanu un kaisīšanu; veikt dažādu priekšmetu novākšanu no ietvēm un brauktuvju malām, kas traucē satiksmi.

 

Šo noteikumu 9.2. pants arī nosaka, ka laikā no 1.decembra līdz 1.martam jebkuru transportlīdzekli aizliegts novietot uz ielas un koplietošanas teritoriju braucamās daļas ilgstošai stāvēšanai ilgāk par 15 diennaktīm. Šajā laikā transportlīdzekļa īpašnieks nodrošina sniega tīrīšanu ap transportlīdzekli tā, lai netraucētu pārējo transportlīdzekļu satiksmi, tajā skaitā apstāšanos.

 

Lūdzam ar sapratni izturēties pret ielu un ceļu apsaimniekotājiem, kas veic sniega tīrīšanas darbus!

 

 

 

Attīstības daļa

17.01.2017

  Drukāt