Pērn vienotais klientu centrs Ķekavas novadā sniedzis vairāk kā 6300 pakalpojumu

Valsts un pašvaldības vienotais klientu centrs Ķekavas novadā 2016. gadā kopumā sniedzis 6330 pakalpojumus un konsultācijas, galvenokārt tie saistīti ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumiem. Līdz ar to Ķekavas novads citu vienoto klientu centru vidū Latvijā ir līderis pakalpojumu apjoma sniegšanā.

 

Kā liecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) veiktā valsts un pašvaldības vienoto klientu centru (VPVKAC) darbības analīze par laika posmu līdz 2016. gada 31.oktobrim, tad Ķekavas novada vienotā klientu centra veiktie pakalpojumi un konsultācijas ieņem pirmo vietu no visiem 56 vienoto klientu apkalpošanas centru veiktajiem pakalpojumiem Latvijā. 

 

No visiem novadu nozīmes VPVKAC veiktajiem pakalpojumiem un konsultācijām – 70% ir bijuši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumi, 21% - konsultācijas, bet 9% - Valsts ieņēmu dienesta pakalpojumi.

 

 

 Avots: VARAM veiktā VPVKAC darbības atskaite par  laika posmu līdz 2016. gada 31.oktobrim

 

59% no VSAA pakalpojumiem bijuši darbnespējas notikums (slimības pabalsts), 21% - dzimšanas notikuma pabalsti, 9% - nāves notikuma pabalsti. Biežākais Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojums ir gada ienākumu deklarācijas pieņemšana (54%), elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa (24%), pieteikšanās elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošanai (12%), bet biežākais konsultāciju veids – Valsts ieņēmu dienesta konsultācijas (38%), Lauku atbalsta dienesta (12%), VSAA (11%) un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (8%) konsultācijas.

 

Atbilstoši šim veiktajam klientu centru izvērtējumam Ķekavas novada VPVKAC sniedzis praktiski tikai VSAA pakalpojumus (98% no sniegtajiem pakalpojumiem un konsultācijām), no kurām 62% bijuši slimības pabalsts (līdzīgi kā kopumā visos novada nozīmes VPVKAC), 25% - dzimšanas notikuma pabalsti, citi daudzveidīgi VSAA pakalpojumi – mazāk par 5% (5% nāves notikuma pabalsti, 4% - pensijas notikuma pabalsti).

 

Šobrīd novadu nozīmes attīstītības centros ir izveidoti 56 VPVKAC ar 74 klientu apkalpošanas punktiem. Ķekavas novadā vienoto klientu apkalpošanas centru atklāja 2015. gada decembrī. VPVKAC var pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, saņemt konsultācijas par septiņiem valsts iestāžu pakalpojumiem un e-pakalpojumiem, kā arī saņemt informāciju un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu, eID viedkaršu lasītāju.

 

Katrā VPVKAC klients saņem informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, kā arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.

 

Detalizēta informācija par VPVKAC ir pieejama konkrētā pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

 

 

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ķekavas novadā sniegtie pakalpojumi

 

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ķekavas novadā pieņem iesniegumu šādu VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA pakalpojumu saņemšanai:

 • elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas iesniegšana/izņemšana
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana vai anulēšana
 • lietotājvārda un paroles saņemšana elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai
 • gada ienākumu deklarācijas iesniegšana (bez konsultācijas par deklarācijas aizpildīšanu)
 • sniedz atbalstu darbā ar EDS un VID e-pakalpojumu izmantošanā

 

Pieņem iesniegumu šādu VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRAS pakalpojumu saņemšanai:

 

PABALSTI

 • apbedīšanas pabalsts
 • bezdarbnieka pabalsts
 • bērna invalīda kopšanas pabalsts
 • bērna kopšanas pabalsts
 • bērna piedzimšanas pabalsts
 • ģimenes valsts pabalsts
 • invaliditātes pensija
 • maternitātes pabalsts
 • pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana
 • pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās
 • paternitātes pabalsts
 • slimības pabalsts
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
 • vecāku pabalsts
 • vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam (pensionāram) 

 

IZZIŅAS

 • par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem
 • par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)
 • par piešķirtās pensijas, pabalsta un atlīdzības apmēru
 • par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu un atlīdzību
 • par VSAA ieturēto ienākuma nodokli
 • par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
 • par izmaksātajiem pabalstiem, pensijām, atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai)
 • par apdrošinātās personas pensijas kapitālu
 • par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli
 • par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības
 • par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli
 • par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu

 

CITI

 • vecuma pensijas pārrēķins (sakarā ar uzkrāto kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas)
 • invaliditātes pensijas pārrēķins (sakarā ar apdrošināšanas iemaksu papildināšanu)
 • klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa
 • personas datu vai izmaksas adreses maiņa
 • brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija
 • pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšana
 • valsts fondētās pensijas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna izvēle
 • valsts fondētās pensijas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņa 

 

Ievērībai!

Ārstniecības čeki, kas saistīti ar arodslimību un nelaimes gadījumu darbā, kā arī iesniegums valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem piešķiršanu netiek pieņemts. Čekus un minēto iesniegumu jānosūta pa pastu VSAA vai personīgi jānogādā tuvākajā VSAA nodaļā.

 

Sniedz konsultācijas par NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRAS e-pakalpojumiem:

 • iesniegums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai
 • CV un vakanču portāls, karjeras pakalpojumi, informatīvās dienas e-versija, elektroniskās bezdarbnieku klasifikācijas un profilēšanas metode, apmācību monitorings, darba tirgus prognozes

 

Sniedz konsultācijas par UZŅĒMUMU REĢISTRA e-pakalpojumiem:

 • Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros
 • Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem

 

Sniedz konsultācijas par PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDES e-pakalpojumiem

 

Sniedz konsultācijas par VALSTS ZEMES DIENESTA e-pakalpojumiem

 

Sniedz konsultācijas par VALSTS DARBA INSPEKCIJAS e-pakalpojumiem

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

20.01.2017

 

 

 

 

 

 

  Drukāt