Ķekavas novadā veicinās vietējās sabiedrības veselību

Šī gada 10. augustā Ķekavas novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā” realizēšanu.
 

Projekts atbalstīts specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" ietvaros.
 

Projekta mērķis – veicināt Ķekavas novada iedzīvotāju veselību un īstenot slimību profilakses pasākumus. Projekta īstenošanas ilgums ir 36 mēneši, aktivitātes paredzot uzsākt 2017. gada 3. ceturksnī. Lai sasniegtu mērķi, pašvaldībā tiks organizētas 1200 dažādas aktivitātes, kurās kā projekta mērķgrupa tiks iesaistīti 2073 Ķekavas novada iedzīvotāji.

Projekta laikā tiks organizēti veselīga uztura veicināšanas pasākumi novada iedzīvotājiem, vispārējās sagatavotības treniņi, TRX piekares sistēmas nodarbības, orientēšanās sporta un citi pasākumi. Tiks organizēti vingrošanas grupu treniņi senioriem, jaunajām māmiņām, kā arī nūjošanas nodarbības un pareizas skriešanas prasmju apgūšana visu vecumu grupu novada iedzīvotājiem. Īstenojot projektu, notiks aktīva sadarbība ar Ķekavas novada skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm. Notiks lekcijas un tikšanas ar dažādiem ārstiem un speciālistiem, veselīga uztura pagatavošanas meistarklases. Plānoti arī garīgās veselības saglabāšanas un uzlabošanas pasākumi - nodarbības un semināri novada skolās gan skolēniem, gan arī to vecākiem. Aktivitātes plānotas dažādos novada ciemos, lai tās būtu pieejamas ikvienam iedzīvotājam maksimāli tuvu viņu dzīvesvietai.
 

Projekta ietvaros tiks iegādātas veselības veicināšanas pasākumu inventārs - asinsspiediena mērītāji, sirds ritma monitori un fiziskām aktivitātēm paredzēts aprīkojums: nūjošanas nūjas, TRX piekares sistēmas komplekti, orientēšanās sporta aprīkojums u.c., kas tiks izmantoti gan projekta aktivitātēs, gan pēc projekta realizācijas novada iedzīvotājiem lietošanai.
 

Informācija par projektu un pasākumiem tiks publicēta pašvaldības interneta vietnē www.kekava.lv, kā arī atbilstošo pašvaldības iestāžu interneta vietnēs.
 

Projekta kopējie izdevumi plānoti 238 445,00 EUR, no kuriem ESF finansējums - 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 202 678,25 EUR, un valsts budžeta finansējums - 15% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 35 766,75 EUR.
 

Ar projekta darba plānu varat iepazīties šeit.
 

Turpmāk informācija par pasākumiem tiks apkopota sadaļā “Pasākumi”.
 

Lūdzam Ķekavas novada iedzīvotājus sekot līdzi informācijai un izmantot iespēju piedalīties pasākumos!

 

Attīstības daļa

17.08.2017.

 

  Drukāt