Par augstiem sasniegumiem apbalvos skolēnus un pedagogus

Ķekavas novada dome apstiprinājusi nolikumu “Par naudas balvas piešķiršanu izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem”, kas paredz naudas balvu piešķiršanu skolēniem un pedagogiem par augstiem mācību sasniegumiem, kā arī godalgotām vietām olimpiādēs, konkursos un sacensībās.


Ķekavas novada dome 7.oktobra domes sēdes laikā apstiprinājusi nolikumu “Par naudas balvas piešķiršanu izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem”, kas stāsies spēkā no 2022.gada 1.janvāra.


Nolikums nosaka kārtību, kādā Ķekavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem un viņu pedagogiem piešķir naudas balvas un to apmēru.


Tā, piemēram, turpmāk Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogiem un audzēkņiem par godalgotas vietas iegūšanu starptautiskajā līmenī mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajā darbā valsts līmenī par 1.vietu pienāksies balva 150 eiro apmērā, par 2.vietu 120 eiro apmērā, bet par 3.vietu 100 eiro apmērā.


Ķekavas novada dome apstiprināja jaunu nolikumu, jo saskaņā ar Administratīvi teritoriālo reformu (ATR) no 2021. gada 1. jūlija ir izveidots jauns Ķekavas novads, un bija nepieciešams izvērtēt novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos nolikumus, nosakot vienotu kārtību visā Ķekavas novada teritorijā.


Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Baldones novada izglītības iestāžu skolēnu un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikums (apstiprināts ar Baldones novada domes 2019. gada 29. oktobra sēdes lēmumu Nr.5, protokols Nr. 13) un Ķekavas novada pašvaldības noteikumi “Par naudas balvas piešķiršanu izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem” (apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2015. gada 24. septembra sēdes lēmumu Nr.5. § 10., protokols Nr. 27).


Ar jaunu nolikumu iespējams iepazīties te: https://kekava.lv/uploads/filedir/Izglitiba/naudasbalvaspedag22.pdf

Administratīvā pārvalde
14.10.2021.

 

  Drukāt