Informatīvais materiāls par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā
Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi informatīvo materiālu “soli-pa-solim” par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā. Materiāls tapis valsts pārvaldes iestāžu, ārstniecības iestāžu, apbedīšanas nozares asociāciju un uzņēmumu sadarbībā un vienkopus sniedz nepieciešamo informāciju par rīcību tuvinieka nāves gadījumā, sākot no miršanas fakta apliecināšanas un paziņošanas līdz apbedīšanas pabalstu saņemšanai un mirušā apglabāšanai.
Jauns bezmaksas pakalpojums vecākiem - atbalsta grupas
Ķekavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” preventīvā darba ietvaros piedāvā jaunus bezmaksas pakalpojumus - Informatīvi izglītojošas atbalsta grupas bērnu vecākiem. Šobrīd piedāvājumā mācību programma pusaudžu vecākiem - „Ceļvedis, audzinot pusaudzi” un mazu bērnu vecākiem - "Bērna emocionālā audzināšana".
Kā vecākiem kļūt par prasmīgiem bērnu audzinātājiem?
Ķekavas novada pašvaldības iestāde Sociālais dienests piedāvā vecākiem iespēju iesaistīties „Bērna emocionālā audzināšanas” apmācību grupā, lai labāk izprastu bērna uzvedību un iemācītos to uzlabot reizēs, kad bērns ir patvaļīgs, nepaklausīgs un pat agresīvs.
Iespējas cilvēkiem ar invaliditāti apgūt profesiju par valsts budžeta līdzekļiem
Iespējas cilvēkiem ar invaliditāti apgūt profesiju par valsts budžeta līdzekļiem Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, kurās joprojām turpinās uzņemšana 18 dažādās profesionālās izglītības programmās, piemēram, informācijas tehnoloģijas, metālapstrāde, ēdināšanas pakalpojumi un citas.
Asistenta pakalpojums
Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā.
Pašvaldību sociālo pabalstu saņēmējiem jāveic sabiedrībai lietderīgs darbs
Pašvaldību sociālo pabalstu saņēmējiem ir jāveic sabiedrībai lietderīgs darbs. Strādāšana notiek pēc vienošanās ar sociālo dienestu, un darba laiks nedrīkst pārsniegt 12 stundas nedēļā, bet var būt mazāks.
  Drukāt