Pašvaldību sociālo pabalstu saņēmējiem jāveic sabiedrībai lietderīgs darbs

Kopš 2012.gada janvāra pašvaldību sociālo pabalstu saņēmējiem ir  jāveic sabiedrībai lietderīgs darbs. Strādāšana notiek pēc vienošanās ar sociālo dienestu, un darba laiks nedrīkst pārsniegt 12 stundas nedēļā, bet var būt mazāks.

 

Tāpat ir vairākas pabalstu saņēmēju kategorijas, kad šāda strādāšana nav atļauta: invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, sievietes grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem vai citas personas bērna kopšanas periodā, viens no bērna invalīda vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus, personas vecumā no 15 gadiem, kuras iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošie augstskolā.

 

Grozījumus skatīt šeit.

  Drukāt