Iespējas cilvēkiem ar invaliditāti apgūt profesiju par valsts budžeta līdzekļiem

 Iespējas cilvēkiem ar invaliditāti apgūt profesiju par valsts budžeta līdzekļiem Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, kurās joprojām turpinās uzņemšana 18 dažādās profesionālās izglītības programmās, piemēram, informācijas tehnoloģijas, metālapstrāde, ēdināšanas pakalpojumi un citas.

Šī ir iespēja izmantot šo pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem. Mācoties Jūrmalas  profesionālajā vidusskolā vai studējot koledžā personām ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti valsts apmaksā ne tikai izglītības programmu apguvi, bet arī nodrošina speciālistu (piemēram, ārsta, psihologa, ergoterapeita u.c.) konsultācijas un nodarbības, dažādas veselību veicinošas procedūras, autovadīšanas apmācību, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem – surdotulkošanu sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību, kā arī dzīvošanu dienesta viesnīcā un ēdināšanu. Būtiski, ka izglītības programmās iekļauta arī prakse, kuru palīdz organizēt SIVA speciālisti.

Vairāk informācijas  - www.siva.gov.lv.
  Drukāt