Jauns bezmaksas pakalpojums vecākiem - atbalsta grupas

Ķekavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” preventīvā darba ietvaros piedāvā jaunus bezmaksas pakalpojumus - Informatīvi izglītojošas atbalsta grupas bērnu vecākiem.

 

Piedāvājam sekojošas mācību programmas:

 

 • mācību programma pusaudžu vecākiem „Ceļvedis, audzinot pusaudzi” (CAP)
 • mācību programma mazu bērnu vecākiem „Bērna emocionālā audzināšana” (BEA) 

 

 

„Ceļvedis, audzinot pusaudzi” (CAP)

 

Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina, kā veidot attiecības ar saviem bērniem, kuri vienā brīdī jūtas gana pieauguši un neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā - apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu. Lai sniegtu vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā vecākiem veidot veiksmīgu sadarbību ar saviem bērniem, lai viņi kļūtu par nobriedušiem un veselīgiem pieaugušajiem, "Centrs Dardedze" ir izstrādājis apmācību programmu pusaudžu vecākiem "Ceļvedis, audzinot pusaudzi" (CAP) un Ķekavas novada sociālā dienesta sociālie darbinieki, darbā ar ģimeni un bērniem nodos JUMS , VECĀKI, šīs zināšanas!

 

Programma 10 nodarbībās aptver 10 tēmas:  

 

·  Ievads CAP programmā. 

·  Pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība.

·  Vecāku un pusaudžu savstarpējās attiecības un komunikācija. 

·  Veselīgs dzīvesveids. 

·  Pusaudžu seksualitāte. 

·  Pusaudžu sociālās prasmes. 

·  Emociju pašregulācija. 

·  Disciplinēšana. 

·  Dzīves prasmes. 

·  Rūpes par sevi. 

 

Apmācību grupas dalībniekiem ir iespēja apgūt programmu, saņemot gan nepieciešamo teorētisko materiālu, gan arī praktiskās iemaņas. Programma ietver dažāda veida darbu grupās, dalīšanos pieredzē, kā arī mājasdarbus. 

Mērķauditorija: Vecāki, kas audzina pusaudzi 

 

 

„Bērna emocionālā audzināšana” (BEA)

 

Šī ir iespēja iesaistīties apmācību grupā, lai labāk izprastu sava bērna uzvedību un iemācītos to uzlabot reizēs, kad bērns ir patvaļīgs, nepaklausīgs vai pat agresīvs, sniedz ieteikumus, kā pārvarēt dažādas grūtības bērna audzināšanā un veicināt bērna emocionālo attīstību.

Dzīvesprieks, elastīgums un dažādas spējas palīdz bērnam tikt galā ar stresu, adekvāti rīkoties sarežģītos apstākļos un justies droši. Šīs spējas ir atkarīgas ne tikai no paša bērna, bet arī no viņa emocionālās attīstības, kurā liels ieguldījums ir vecākiem un aprūpētājiem.

 

BEA programmas mērķi ir:

 

 • Veicināt bērna uzticēšanos,
 • Mazināt trauksmes līmeni,
 • Veicināt pašcieņas nostiprināšanos,
 • Veicināt saskarsmes iemaņu attīstību,
 • Veicināt bērna iesaistīšanos dažādās aktivitātēs,
 • Sekmēt attiecības ar vienaudžiem,
 • Veicināt emociju pašregulāciju.

 

Mērķauditorija:

Šīs grupas paredzētas Jums – mammai vai tētim, vai, vislabāk, mammai un tētim kopā, ja Jūsu bērns ir vecumā līdz 7 gadiem.

 

Par apmācībām interesēties Ķekavas novada Sociālajā dienestā:

 • Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja - Ināra Magone 26630328
 • Sociālā darbiniece ar ģimeni un bērniem – Ligita Bane 28633299
  Drukāt