14.08.2017.Domes ārkārtas sēde

SĒDE Nr. 17

2017. gada 14.augustā, plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

Nr.p.k. Darba kārtības jautājums (lēmums)
1. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12/2017 „Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
2. Par Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka ievēlēšanu
3. Par Ķekavas novada domes priekšsēdētāja otrā vietnieka ievēlēšanu
4. Par paraksta tiesībām kredītiestādēs un Valsts kasē
5. Par pilnvarojumu piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības kongresā

 

 Sēdes video ieraksts

  Tweet Drukāt