12.10.2017.Domes sēde

 SĒDE Nr. 21

2017. gada 12.oktobrī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Nr.p.k. Darba kārtības jautājums (lēmums)
1. Par kandidāta izvirzīšanu Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatam
2. Par Mākslas skolas interešu izglītības grupu mācību maksu apstiprināšanu 2017./2018.mācību gadam
3. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Usnes", Valdlaučos, Ķekavas pagastā
4. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Ādiņas-2", Rāmavā, Ķekavas pagastā
5. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rāmavas iela 52, Katlakalnā, Ķekavas pagastā
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem Ances iela 7 un Zāļu iela 5, Ķekavas pagastā
7. Par zemesgabalu Sūnu iela 15 un Celtnieks nr.44, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, apvienošanu
8. Par daļas no autoceļa A7 pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā gājēju celiņa un apgaismojuma izbūvei
9. Par nekustamā īpašuma “Aviators 153”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu
10. Grozījumi 2014.gada 3.novembra zemes nomas līgumā Nr.21-19/14/82, par līguma termiņa pagarinājumu
11. Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa maiņu V. O.
12. Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa īres līguma pagarināšanu I. L.
13. Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa īres līguma pagarināšanu J. Š.
14. Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa mājā „Priedes 2”, Ķekavas pagastā, īres līguma pagarināšanu L. P.
15. Par finansiālu atbalstu bērnu drošības sociālai kampaņai „Lai dzīvo bērni!”
16. Par Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa maksas pakalpojumu cenrādi

 

  Tweet Drukāt