26.10.2017.Domes sēde

 SĒDE Nr. 22

2017. gada 26.oktobrī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

Nr.p.k. Darba kārtības jautājums (lēmums)
1. Par vēlēšanu komisijas izveidi
2. Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam "Ledenīte", Ķekavā, Ķekavas pagastā, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
3. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem D/S "Titurga" daļai, Baložos
4. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Saules Ligzda", Katlakalnā, Ķekavas pagastā
5. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Adamsi", Ķekavā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Tego” un „Āpsīši” 1. zemes vienībai Daugmalē, Daugmales pagastā
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Sildukuri-1" un "Jaundukuri", Ķekavā, Ķekavas pagastā
8. Par zemes gabalu apvienošanu "Uzkalni" un Jasmīnu ielā 4, Katlakalnā, Ķekavas pagastā
9. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma Mežmalas iela 2 teritorijā, Krustkalnos, Ķekavas pagastā
10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Māras iela 7, Ķekavā, Ķekavas pagastā
11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem „Lāčuki”, “Mežvēji” un “Baltozoli” Daugmalē, Daugmales pagastā
12. Par pašvaldības pabalstu svētkos politiski represētām personām
13. Par īres līguma pagarināšanu A.R.
14. Par īres līguma pagarināšanu A.R.
15. Par īres līguma pagarināšanu D.B.

 

  Tweet Drukāt