01.02.2018. Domes ārkārtas sēde

  SĒDE Nr. 2

2018. gada 1. februārī plkst. 20:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

 Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

1. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2018
“Par Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada budžetu” apstiprināšanu

1-5 pielikumi        6.pielikums     Vadības ziņojums

2. Par ēdināšanas apmaksu Ķekavas novada izglītības iestāžu sesto klašu skolēniem 
3. Par Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pilnvarošanu slēgt līgumus par valsts dotāciju saņemšanu 
4. Par Jaunu ideju centra projekta noteikšanu par prioritāro projektu 2018.gadā, aizņēmuma ņemšanu un pilnvarojumu parakstīt būvdarbu līgumu Ķekavas novada Jaunu ideju centra pārbūvei, Skolas ielā 2, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

 

  Tweet Drukāt