01.03.2018. Domes ārkārtas sēde

   SĒDE Nr. 4

2018. gada 1. martā plkst. 17:15 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 
 Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi
1. Par izpilddirekota Aivara Liškovska atbrīvošaanu no amata
2. Par Ķekavas novada Domes priekšsēdētāja otrā vietnieka Neila Kalniņa atbrīvošanu no amata
3. Par Ķekavas novada Domes priekšsēdētāja  otrā vietnieka vēlēšanām
4. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2017. gada 16. augusta lēmumā Nr. 3. § “Par Ķekavas novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”
5. Par Ķekavas novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā

 

  Tweet Drukāt