22.03.2018.Domes sēde

 SĒDE Nr. 6

2018. gada 22.martā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

 
 Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi
1. Par Ķekavas novada domes 2017.gada 21.decembra sēdes lēmuma Nr.3.&5.(protokols Nr.26) atcelšanu 
2. Par nekustamā īpašuma Mēness iela 29, Baložos atsavināšanu 
3. Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu M.Ā. 
4. Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa īres līguma pagarināšanu L.P. 
5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V.C. 
6. Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Mazā Rāmavas iela 5 Valdlaučos, Ķekavas pagastā 
7. Par nekustamā īpašuma "Orhidejas" Daugmalē, Daugmales pagastā lietošanas mērķa maiņu 
8. Par nekustamā īpašuma "Krauklīši" Daugmalē, Daugmales pagastā lietošanas mērķa maiņu 
9. Par nekustamo īpašumu Ūsiņa ielā 24 un 26, Baložos lietošanas mērķa maiņu 
10. Par mikroautobusu maršrutu maiņu Baložu pilsētā un Rāmavas ciemā Ķekavs novadā 
11. Par SIA “Zeltenieki” sniegto kanalizācijas pakalpojumu Lapenieku ciemā, Ķekavas pagastā, maksas noteikšanu 
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu D. B. 
13. Par Ķekavas novada domes priekšsēdētājas otrā vietnieka Valta Varika nosūtīšanu uz semināru 
14. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai 
15. Par aizņēmumu SIA ” Ķekavas nami” pamatkapitāla palielināšanai ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumam projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4.kārta” īstenošanai 
16. Par Ķekavas novada nevalstisko organizāciju 2018.gada projektu atbalsta konkursa nolikuma apstiprināšanu 
17. Par Būvvaldes 21.04.2011 Būvatļaujas Nr. 37 „Vienģimenes dzīvojamās mājas ,,Elfi”, Krustkalnos”, apstrīdēšanas procesuālā termiņa atjaunošanu” 
18. Par Ķekavas sociālās aprūpes centra 2018.gada darba plāna apstiprināšanu 
           SAC darba plans

 

 

  Tweet Drukāt