12.04.2018.Domes sēde

  SĒDE Nr. 7

2018. gada 12.aprīlī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols 

 
 
 Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi
1. Par grozījumiem Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikumā 
2. Par tirgiem Baložos 2018.gadā 
3. Par tirgiem Ķekavā 2018.gadā
4. Par nekustamā īpašuma Kalnu iela 36, Baložos, atsavināšanu 
5. Par zemes piešķiršanu nomā A.M. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Aprikozes", Ķekavā
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā, projekta "Autoceļš A7 Rīga- Bauska- Lietuvas robeža (Grenctāle) posma km 7.9-25.0 un Ķekavas apvedceļš" realizācijai
7. Par pašvaldības īpašumā Skolas ielā 2, Ķekavā, Ķekavas pagastā, esošo telpu nodošanu lietošanā  Jaunatnes iniciatīvu centram
8. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I.V. 
9. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu T.B. 
10. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V.S. 
11. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I.H.
12. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Z.K. 
13. Par dzīvojamās platības izīrēšanu S.V. 
14. Par detālplānojuma ”Ainas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu
15. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Jaundūdumi un Bucīši, Krogsilā, Ķekavas pagastā 
16. Par 2017.gada 29.jūnija lēmuma “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem ”Zuši” un “Vecvimbas”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā” atcelšanu un zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
17. Par nekustamo īpašumu Cīruļu ielā 3 un 5, Baložos, apvienošanu 
18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu nomas zemei Rīgas ielā 103, Ķekavā, Ķekavas pagastā
19. Par adreses piešķiršanu detālplānojuma “Upespūķi” teritorijā, Rāmavā, Ķekavas pagastā
 

 

 

  Tweet Drukāt