03.05.2018.Domes ārkārtas sēde

   SĒDE Nr. 9

2018. gada 3. maijā plkst. 16:00 Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkas 24.kabinetā, Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

 

 Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi
1. Par Ķekavas novada domes 2018. gada 1. marta ārkārtas sēdes lēmuma Nr.4 atcelšanu;
2. Par pilnvarojuma izsniegšanu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā un biedru sapulcē; 

 

 
 

  Tweet Drukāt