10.05.2018.Domes ārkārtas sēde

  SĒDE Nr. 10

2018. gada 10.maijā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

 

Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi
1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”
2. Par Ķekavas novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu

 

 

 

  Tweet Drukāt