28.06.2018.Domes sēde

 SĒDE Nr. 15

2018. gada 28.jūnijā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi
1. Par dalību projektā un līdzfinansējumu
2. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centru
3. Par nekustamā īpašuma Ezera Iela 30A, Baložos, atsavināšanu
4. Par nekustamā īpašuma Niklāva iela 7, Baložos, atsavināšanu
5. Par nekustamā īpašuma Ģertrūdes iela 6, Baložos, atsavināšanu
6. Par nekustamā īpašuma Artas iela 2, Baložos, atsavināšanu
7. Par nekustamā īpašuma Ziemassvētku iela 7, Baložos, atsavināšanu

8. Grozījumi Ķekavas novada domes 2018.gada 17.maija sēdes lēmumā Nr.2 (protokols Nr.11)
    pielikums

9. Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa īres līguma pagarināšanu I.J.
10. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā - par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu DKS “Titurga”
11. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 36, Baložos
12. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 59, Baložos
13. Par detālplānojuma nekustamajam  īpašumam “Ores”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
14. Par Ķekavas novada domes 2017. gada 21. septembra lēmuma “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Speļģi”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” atcelšanu
15. Par dzīvojamas zonas noteikšanu Ķekavā, Ķekavas pagastā
16. Par domes lēmuma par maksas pakalpojumu cenām Ķekavas novada pašvaldības policijā atcelšanu
17. Par līguma slēgšanu ar SIA “STRABAG” par Ziemeļu ielas, Ķekavā, Ķekavas pagastā esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu, un aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases 2018.gadā
18. Par Ķekavas novada domes priekšsēdētāja otrā vietnieka Valta Varika  ikgadējo atvaļinājumu
19. Par Ķekavas novada domes priekšsēdētājas Viktorijas Baires ikgadējo atvaļinājumu
20.Par pilnvarojumu parakstīt būvdarbu līgumu “Sporta laukuma izveide Rāmavā, Ķekavas novadā”

 

 

 

  Tweet Drukāt