06.09.2018.Domes ārkārtas sēde

 Sēde Nr.20

2018.gada 06. septembrī plkst.16:00 Ķekavas sēžu zālē (Gaismas iela 19 k-9, Ķekavā 24.kab.)

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols


Domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Par saskaņojumu siltumenerģijas pirkuma līguma slēgšanai starp SIA ,,Baložu komunālā saimniecība” un SIA „Baložu siltums”

2. Par aizņēmuma ņemšanu un pilnvarojumu parakstīt būvdarbu līgumu projekta ,,Auto stāvlaukuma pārbūve pie Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkas Gaismas ielā 19, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” realizācijai

3. Par aizņēmuma ņemšanu un pilnvarojumu parakstīt būvdarbu līgumu projekta Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) no Rīgas ielas 85 līdz Rīgas ielai 105e, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā  1.un 2.kārtas realizācijai

4. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Dzelzs iela 32, Baložos

 

Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

1. Par saskaņojumu siltumenerģijas pirkuma līguma slēgšanai starp SIA “Baložu komunālā saimniecība” un SIA „Baložu siltums”;
2. Par aizņēmuma ņemšanu un pilnvarojumu parakstīt būvdarbu līgumu projekta “Auto stāvlaukuma pārbūve pie Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkas Gaismas ielā 19, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” realizācijai;
3. Par aizņēmuma ņemšanu un pilnvarojumu parakstīt būvdarbu līgumu projekta Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) no Rīgas ielas 85 līdz Rīgas ielai 105e, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 1.un 2.kārtas realizācijai;
4. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Dzelzs iela 32, Baložos;

  Tweet Drukāt