13.09.2018.Domes sēde

 SĒDE Nr. 21

2018. gada 13.septembrī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Par Ķekavas Mākslas skolas interešu izglītības grupu mācību maksu  apstiprināšanu 2018./2019.mācību gadam

2. Par vienošanās pie deleģēšanas līguma ar SIA "Gaismas tilts 97"

3. Par vienošanās pie deleģēšanas līguma ar SIA "Remido"

4. Par rezerves zemes fonda zemes gabala "Jenči 147", Jeņčos, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā R.A.

5. Par zemes gabala Cīruļu iela 11, Baložos, piešķiršanu nomā E.K.

6. Par zemes gabala "Aviators 11", Dzērumos, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā M.A.

7. Par 2008.gada 1.septembra zemes nomas līguma Nr.45 termiņa pagarināšanu

8. Par piekrišanu nodot apakšnomā daļu no pašvaldības zemes gabala Kūdras iela 3, Baložos

9. Par nekustamā īpašuma Mazā Senču iela, Ķekava, Ķekavas pagasts, iegādi

10.Par nekustamā īpašuma Vaivarāju iela, Ķekava, Ķekavas pagasts, iegādi

11. Par nekustamā īpašuma Piebalgas iela, Ķekava, Ķekavas pagasts, iegādi

12.Par dzīvojamās platības izīrēšanu Ņ.B.

13.Par dzīvojamās platības izīrēšanu V.Š.

14. Grozījumi un papildinājumi saistošajos noteikumos "Sociālā palīdzība Ķekavas novadā"

      saistošie noteikumi 15/2018

15. Par nodomu protokola parakstīšanu (Biedrība Baltic Nutrition and Health federation)

16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Muižnieki", Ķatlakalnā. Ķekavas pagastā

17. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Imantas", Ķekavā, Ķekavas pagastā

18. Par detālplānojuma "Kroņi, Kronīši, Jumtiņi, Efejas" Ķekavas pagastā, grozījumu izstrādes uzsākšanu

19. Par detālplānojuma ,,Plūmes", Daugmalē, Daugmales pagastā, grozījumu izstrādes uzsākšanu

20. Par detālplānojuma "Degviela" nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

21. Par detālplānojuma "Degviela un Vidusklaņģi" nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

22. Par detālplānojuma "Kursīši" nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

23. Par adrešu un NĪLM kodu piešķiršanu detālplānojuma "Mazā Rāmavas iela 3" teritorijā

24. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma "Dārzlauki", Ķekavas pagastā, sadalei

25. Par grozījumiem nekustamo īpašumu “Augstais Tīrelis” un “Augstais Tīrelis C”, Ķekavas pagastā,  zemes ierīcības projektā

26. Par Ķekavas novada domes priekšsēdētājas Viktorijas Baires  papildatvaļinājumu

27. Par Ķekavas novada domes priekšsēdētājas komandējumu uz Gostinu(Polija) no 2018. gada 27.septembra līdz 30.septembrim

28. Par pilnvarojumu parakstīt līgumu ar SIA “Igate” par  Mežmalas ielas seguma remontu Krustkalnos, Ķekavas novadā

29. Par Lāčplēša Kara ordeņa stēlas uzstādīšanu Ķekavas novadā

  Tweet Drukāt