22.11.2018.Domes sēde

 SĒDE Nr. 26

2018. gada 22.novembrī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

Domes sēdē izskatītie jautājumi:

Par 2016.gada 24.novembra zemes nomas līguma Nr.21-19/16/48 termiņa pagarināšanu

Par piekrišanu nodot lietošanā nedzīvojamo telpu Meistaru ielā 43, Valdlaučos, Ķekavas pagastā

Par nekustamā īpašuma Varavīksnes iela 23, Mellupos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu

Par ieceri atsavināt SIA „Milton”, iznomātos nekustamos īpašumus Baložos

Par īres līguma pagarināšanu T.B.

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.9/2010 "Par pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" publiskajiem pakalpojumiem"

          saistošie noteikumi

Par Ķekavas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva maiņu

Par nekustamā īpašuma "Bitneri", Ķekavā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu

Par nekustamā īpašuma Māras ielā 5, Ķekavā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu

Par nekustamā īpašuma  “Pelītes” un nekustamā īpašuma “Priežpuri”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, apvienošanu

Par nekustamā īpašuma  “Straupes-3”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, zemes vienību apvienošanu

Par  nekustamā īpašuma ”Kalnbērzi”, Plakanciemā, Ķekavas pagastā, sadali

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vecabras”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā

Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam  īpašumam “Ķiršogas”, Rāmavā, Ķekavas pagastā

Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam  īpašumam “Ķirši”, Rāmavā, Ķekavas pagastā

Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam  īpašumam “Ādiņas-2”, Rāmavā, Ķekavas pagastā

Par Ziemassvētku rotājumu konkursa "Uzmirdzi Ķekavas novadā" nolikuma apstiprināšanu

Par projekta iesnieguma iesniegšanu ES darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) ietvaros

  Tweet Drukāt