07.03.2019.Domes ārkārtas sēde

 SĒDE Nr. 5.

2019. gada 7. martā plkst. 16:10 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Sēdē izskatītie jautājumi:

1.        Par Ķekavas novada pašvaldības 2019.gada budžeta apstiprināšanu; saistošie noteikumi, 1-5.pielikumi,6.pielikums, vadības ziņojums

2.       Par grozījumu Ķekavas novada domes 2016.gada 8.decembra lēmumā Nr. 2.§5 “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam izstrādes uzsākšanu”;

 3.        Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

  Tweet Drukāt