05.04.2019.Domes ārkārtas sēde

  SĒDE Nr. 8.

2019. gada 5.aprīlī plkst. 12:00 Ķekavā sēžu zālē Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekavā 24.kab.

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

Sēdē izskatītie jautājumi:

1. Par papildvienošanās slēgšanu ar akciju sabiedrību “A.C.B.”;

2. Par  aizņēmuma  ņemšanu  un  pilnvarojumu  parakstīt  būvdarbu  līgumu  projekta  ,,Auto stāvlaukuma pārbūve pie Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkas Gaismas ielā 19, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” realizācijai 2019.gadā;

3. Par  aizņēmuma  ņemšanu  un  pilnvarojumu  parakstīt  projektēšanas  un  būvdarbu  līgumu projekta ,,Moduļu tipa būves projektēšana un būvniecība pie Ķekavas vidusskolas Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” realizācijai;

4. Par zemes iegādi jaunas skolas ēkas būvniecībai.

 

 

  Tweet Drukāt