11.04.2019.Domes sēde

  SĒDE Nr. 9.

2019. gada 11. aprīlī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

Domes sēdē izskatāmie jautājumi:
 

  Īpašumu komitejas jautājumi
 

1.      Par 2009.gada 23.aprīļa zemes gabala nomas līguma Nr.49 termiņa pagarinājumu;

2.      Par nekustamā īpašuma Barbaras iela 1, Baložos, atsavināšanu;

3.      Par nekustamā īpašuma Rožu iela 7/9, Baložos, atsavināšanu;

4.       Par nekustamā īpašuma Niklāva iela 7, Baložos, atsavināšanu;

5.      Par nekustamā īpašuma Ģertrūdes iela 6, Baložos,  atsavināšanu;

6.      Par telpas Nr.3, kas atrodas nekustamajā īpašumā "Ērgļi-1", Meistaru ielā 43, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, nodošanu valdījumā Pašvaldības aģentūrai "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" un pārvaldīšanas uzdevumu uzdošanu;

7.      Grozījumi Ķekavas novada domes 2014. gada 7.augusta lēmumā Nr. 1.§3.;
 

 Attīstības komitejas jautājumi

8.      Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Sarma", Ķrustkalnos, Ķekavas pagastā;

9.      Par detālplānojuma “Dārzkopības sabiedrība “Titurga”” grozījumu izstrādi  nekustamajiem īpašumiem Uguns ielā, Jurģu ielā un Jāņu ielā,  Baložos;

10.  Par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu izstrādes uzsākšanu 7 nekustamajiem īpašumiem Strazdu ielā, Baložos;

11.  Par detālplānojuma "Kroņi, Kronīši,  Jumtiņi, Efejas", Ķekavas pagastā, grozījumu apstiprināšanu;

12.   Par detālplānojuma "Degviela", Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;

13.  Par detālplānojuma "Degviela un Vidusklaņģi", Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;

14.  Par adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma "Lejas Birznieki", Ķekavas pagasts, teritorijā;

15.  Par nekustamā īpašuma Dzelzs ielā 32, Baložos, lietošanas mērķa noteikšanu apbūves teritorijai;
 

Finanšu komitejas jautājumi

16.  Par nekustamā īpašuma Vidzemnieku iela, Ķekava, Ķekavas pagasts, iegādi;

17.  Par grozījumiem Baldones sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

 

  Tweet Drukāt