12.09.2019.Domes sēde

 SĒDE Nr. 18.

2019. gada 12. septembrī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Izskatītie jautājumi

1.      Par Ķekavas Mākslas skolas interešu izglītības grupu mācību maksu  apstiprināšanu;

2.      Par grozījumiem saistošajos noteikumos  “Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"; saistošie noteikumi

3.      Par saistošo noteikumu “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”  apstiprināšanu jaunā redakcijā; saistošie noteikumi

4.      Par Ķekavas novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

5.      Par īres līguma pagarināšanu Dz.K..

6.      Par Ķekavas novada domes 2012.gada 26.aprīļa sēdes lēmuma Nr.2.§13. atcelšanu;

7.      Par grozījumiem 2018.gada 15.marta līgumā "Par apbūves tiesības piešķiršanu";

8.      Par katlu mājas nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā “Bāliņi”, Daugmalē, Daugmales pagastā.

9.      Par detālplānojuma "Vairogi" Daugmalē, Daugmales pagastā atcelšanu;

10.  Par detālplānojuma "Brīvzemnieki", Ķekavā, Ķekavas pagastā, grozījumu izstrādes uzsākšanu;

11.  Par detālplānojuma "Rīgas iela 79", Ķekavā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;

12.  Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Rīgas iela 83, Ķekavā, Ķekavas pagastā,  izstrādes uzsākšanu;

13.  Par detālplānojuma "Dižcelmiņi", Katlakalnā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

14.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Priedāji-1", Plakanciemā, Ķekavas pagastā;

15.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Priedāji-2", Plakanciemā, Ķekavas pagastā;

16.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Mežapinči", Ķekavas pagastā;

17.  Par adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma "Ķirši", Rāmava, Ķekavas pagasts, teritorijā;

18.  Par adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma "Ķiršogas", Rāmava, Ķekavas pagasts, teritorijā;

19.  Par adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma "Ādiņas-2", Rāmava, Ķekavas pagasts, teritorijā;

20.  Par adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma "Rāmavas iela 52", Rāmava, Ķekavas pagasts, teritorijā;

21.  Par adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma "Dārziņi", Krogsils, Ķekavas pagasts, teritorijā.

22.  Par I.B. un E.B. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;

23.  Par daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 7A, Ķekavā, Ķekavas pagastā,  nodošanu valdījumā Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrai un pārvaldīšanas uzdevumu uzdošanu;

 24.  Par projekta pieteikuma iesniegšanu “Multifunkcionāla sporta laukuma seguma izveide Gaismas ielā 7A, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

 

 

  Tweet Drukāt