07.10.2019.Domes ārkārtas sēde

 SĒDE Nr. 22.

2019. gada 7. oktobrī plkst. 15:00 Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Izskatītie jautājumi

1. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”

    saistošie noteikumi

2. Par komiteju nosaukumu un sastāva maiņu

  Tweet Drukāt